“Мамлекет кепилдеген юридикалык жардам жөнүндө” мыйзам долбоорун Жогорку Кеңеш үчүнчү окууда кабыл алды

“Мамлекет кепилдеген юридикалык жардам жөнүндө” мыйзам долбоорун Жогорку Кеңеш үчүнчү окууда кабыл алды.

Азыркы Кыргыз Республикасынын "Мамлекет кепилдеген юридикалык жардам жөнүндө" Мыйзамы жарандык жана административдик сот өндүрүшү тармагында квалификациялуу юридикалык жардам көрсөтүү механизмдерин караштырбайт, ушуга байланыштуу өзгөртүүлөрдү иштеп чыгуу жана киргизүү зарылдыгы пайда болду – деди МКЮЖКБнын директору Акжол Калбеков.

Ал жаңы мыйзам долбоору жөнүндө айтып берди:

Анын айтымы боюнча, мыйзам долбоорун иштеп чыгууда анын мындан ары кеңири тараптар   пайдалануусуна мүмкүнчүлүк түзүү максатында мыйзамдын түзүмү кайра каралган.

Эми жарандык жана административдик сот өндүрүшү жаатында иштердин механизми жана так категориясы аныкталган, алар боюнча Кыргыз Республикасынын жарандарына мамлекет кепилдеген юридикалык жардам берилиши мүмкүн. 

Бул зарылдык азыркы учурдун реалдуулугунан улам келип чыкты, анткени жарандык жана административдик сот өндүрүшү тармагындагы (анын ичинде экономикалык да) иштердин саны өтө жогору.

Толук видеону көрүңүз