МКЮЖдун адвокаттары 9228 адамга юридикалык жардам көрсөтүштү

2021-жылы 9228 адам квалификациялуу юридикалык жардам алышкан. Алардын ичинен 549 бала бар. Дагы 3758 жылдык кирешеси минималдуу эмгек акынын 60 эседен ашпаган адамдар. 4921 адам жылдык кирешесин эсепке албастан жардам алды ("Мамлекет кепилдеген юридикалык жардам жөнүндө" Мыйзамдын  2-бөлүмүнүн 2-беренесинин 2-бөлүгү).

Гендер боюнча караганда 6768 юридикалык жардам алуу жөнүндө арыздар эркектерден, ал эми 2460 арыздар аялдардан түшкөн.

Эгер региондор шартында карап көрсөк:

  • Чүй облусу боюнча – 1519
  • Ош облусу боюнча – 2601
  • Жалал-Абад облусу боюнча – 683
  • Баткен облусу боюнча – 645
  • Талас облусу боюнча – 349
  • Ысык-Көл облусу боюнча – 512
  • Нарын облусу боюнча – 139
  • Бишкекте – 2780.

Кармоо, тергөө стадияларында, ошондой эле жарандык жана администрациялык иштер боюнча көрсөтүлгөн квалификациялуу юридикалык жардамдын көбөйүшү байкалууда. Ошентип, 7345 жаранга жазык сот өндүрүшү чөйрөсүндө жардам көрсөтүлгөн, алардын ичинен: жазык иштери боюнча – 5749, жоруктар жөнүндө иштер боюнча – 1596 жаранга. Жарандык жана административдик сот өндүрүшү боюнча– 1883 (доогерлер – 1738, жоопкерлер-145).

Маалымдама:
 
- квалификациялуу юридикалык жардам – жарандык, административдик жана жазыктык сот өндүрүшүнүн бардык стадияларында жарандык, административдик жана жазыктык иштер боюнча адамдардын мыйзамдуу укуктарын жана кызыкчылыктарына мамлекеттин эсебинен өкүлчүлүк кылуу жана/же коргоо боюнча адвокаттын кесиптик иши; жарандык, административдик жана жазыктык сот өндүрүшү чөйрөсүндө квалификациялуу юридикалык жардам алуу укугу.