Кыргызстандыктар 2021-жылдын 9 айында канча укуктук консультация алышкан? Статистика

Консультациялык-укуктук жардам юстициянын аймактык башкармалыктарынын алдындагы акысыз юридикалык жардам көрсөтүү борборлору тарабынан көрсөтүлөт.

Консультациялык-укуктук жардамдын алкагында 2021-жылдын 9 айында 34421 укуктук консультация берилген. Алардын ичинен 18233 аялдар жана 15201 эркектер.

Жарандык статусу жагынан алганда

  • 31070 Кыргыз Республикасынын жараны;;
  • 2301 чет өлкөлүк жарандар;
  • 62 жарандыгы жоктор 
  • 1 качкын.

Социалдык статусу боюнча

  • 154 ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү;
  • 631 балдар;
  • 7992 жумушсуздар;
  • 14609 жумуштуулар;
  • 6512 пенсионерлер;
  • 3536 аз камсыз болгондор.

Маалымдама:

- укуктук-консультациялык жардам өзүнө Кыргыз Республикасынын укуктук тутуму, укук субъекттеринин укуктары жана милдеттери, укуктарды соттук жана соттон тышкаркы тартипте ишке ашыруу жана пайдалануу ыкмалары жөнүндө маалымат берүүнү; укуктук маселелер боюнча консультация берүүнү; укуктук мүнөздөгү