Соттолгондорго консультациялык-укуктук жардам көрсөтүү боюнча пилоттук долбоор.

Соттолгондорго консультациялык-укуктук жардам көрсөтүү боюнча пилоттук долбоор уланууда.

Аталган долбоордун алкагында МКЮЖ КБ нун адвокаттары тарабынан № 8 эркектер колониясындагы соттолгон жарандарга юридикалык жардам кѳрсѳтүлдү.                                       Жалпысынан 120 соттолгон жаранга юридикалык кеңеш берилип, 67 соттолгон жарандан акысыз адвокат дайындоо жөнүндө арыз алынды.       

Долбоордун негизги милдеттери кылмыш иштерин кайра карап чыгуу жана анча оор эмес кылмыштар үчүн мөөнөтүн өтөп жаткан соттолгондордун жазасын жеңилдетүү. Ошондой эле коопсуздукту камсыз кылуу жана жазаны аткарууда адамдын кадыр-баркын кемсинтүүгө жол бербөөгө арналган.