Баңги каражаттарын, психотроптук заттарды, прекурсорлорду жана алардын аналогдорун мыйзамсыз жүгүртүү жөнүндө кылмыш иштери боюнча КЭСтин кезектеги сессиясы (консультациялык-эксперттик кеңеш).

Адвокаттардын квалификациясын жогорулатуу жана МКЮЖ тармагындагы адвокаттарынын жамаатынын ичинде эксперттик потенциалды арттыруу максатында 18-майда Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин алдындагы МКЮЖ КБда эксперттер Т.А. Исаков жана А. К. Кулбаев менен биргеликте баңги каражаттарын, психотроптук заттарды, прекурсорлорду жана алардын аналогдорун мыйзамсыз жүгүртүү жөнүндө кылмыш иштери боюнча КЭСтин кезектеги сессиясы (консультациялык-эксперттик кеңеш) болуп өттү. 

Жолугушууга баңги каражаттарын, психотроптук заттарды, прекурсорлорду жана алардын аналогун мыйзамсыз жүгүртүү боюнча   МКЮЖ КБнун адистештирилген 13 адвокаты чакырылды.       

КЭС алкагында тергөө баскычында турган 4 кейс кеңири каралды. Эксперттер адвокаттын бир катар экспертизаларды дайындоо жөнүндө өтүнүчүн өз убагында билдирүүсүнүн маанилүүлүгүн белгилешти, эгерде корголуучуга баңги каражаттарын атайын таштап койсо же кылмышты атайын уюштурса: 

      1. Химиялык изилдөө (соттук экспертиза баңги каражаттарынын, психотроптук заттардын, прекурсорлордун жана алардын аналогдорунун таза салмагын тактоо үчүн зарыл); 

      2. Салыштырмалуу изилдөө үчүн үлгүлөр (кармалган адам тийген нерселердин манжаларынан, алаканынан, бетинен, чөнтөгүнөн, ар бир манжасынан өзүнчө флаконго алуу керек).        Экспертиза дайындоо жөнүндө өтүнүч билдирүүдөн мурун, адвокаттын негизги милдети корголуучунун кызыкчылыгын көздөө  экендигин унутпоо керек жана бул жерде корголуучуга        зыян келтирбөө принциби колдонулат;

      3. Дактилоскопиялык изилдөө (соттук экспертиза манжага оролгон издеринин бар экендигин, коробкаларда, флакондордо, пленкаларда ж. б. аныктоого мүмкүндүк берет); 

      4. Наркологиялык изилдөө (соттук экспертиза сиздин коргоочуңуз баңги заттарды ж. б. колдонгонун көрсөтөт); 

Ошондой эле эксперттер адвокаттар менен биргеликте айыпталуучуларды коргоонун мүмкүн болгон тактикасын, укук коргоо органдарынын кызматкерлери тарабынан процесстик ченемдерди тез-тез бузууну, укук коргоо органдарынын кызматкерлери тарабынан да, сот органы тарабынан да ченемдерди колдонуунун туура эмес калыптанган практикасын талкуулашты. Жыйынтыгында айыпталуучуларды коргоо линиясы боюнча эксперттер тарабынан бир катар сунуштар берилди.

Белгилей кетсек, бул иш-чара Коомдук саламаттыкты сактоо программасы тарабынан каржыланган "Негизги топторду укуктук колдоо" долбоорунун алкагында  “Сорос-Кыргызстан” Фондунун колдоосу менен өткөрүлдү.