МКЮЖ КБ системасынын адвокаттары сыйланышты.

Кыргыз Республикасынын Эгемендүүлүк күнүнө карата юстиция органдары менен тыгыз кызматташуусу үчүн МКЮЖ КБ системасынын адвокаттары Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин Ардак грамоталары жана Ыраазычылык каттары менен сыйланышты.

      Ардак грамоталар менен сыйланышты.


      1. Талас облусунун адвокаты Омурзаков С.Т.

      2. Ош облусунун адвокаты Сыдыков А.Т.

      3.    Бишкек шаарынын адвокаты  Джамалбек у. А.

      4.    Бишкек шаарынын адвокаты  Айдарали у. М.

      5.    Чүй облусунун адвокаты Акелова А.Б.

      6.    Чүй облусунун адвокаты Кузиева З.Б.

      7.    Чүй облусунун адвокаты Мойдунова А.Р.

      8.    Чүй облусунун адвокаты Сабурканова А.М.

      9.    Нарын облусунун адвокаты Уметалиева З.К.

      10.  Бишкек шаарынын адвокаты Даербекова Н.А.


      Ыраазычылык каттар менен сыланышты:

      1. Ысык-Көл облусунун адвокаты Асыйканова А.Ы.

      2. Джалал-Абад облусунун адвокаты Эрназаров К.Н.

      3. Джалал-Абад облусунун адвокаты Ниязов А.А.