Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине караштуу Юридикалык жардам кызматы

Түзүлүшү

Борбордук аппарат

Жетекчилик
Мониторинг, цифровизации жана аткарууну контролдоо башкармалыгы
Мониторинг жана аткарууну контролдоо бөлүмү
Медиа жана ай ти колдоо сектору
Юридикалык жардам жана укуктук агартуу башкармалыгы
Укуктук консультация жана агартуу сектору
Квалификациалуу юридикалык жардам сектору
Каржы-чарба камсыздоо сектору

Аймактык бөлүмдөрүнүн түзүмү

Юридикалык жардам кызматынын Бишкек шаары, Чүй жана Талас облустары боюнча региондор аралык башкармалыгы
Юридикалык жардам кызматынын Ош, Баткен жана Жалал-Абад облустары боюнча региондор аралык башкармалыгы
Юридикалык жардам кызматынын Ысык-Көл облустары боюнча региондор аралык башкармалыгы