Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине караштуу Юридикалык жардам кызматы

Артка

03 май 2023

Регионалдык директордун жардамчысы

Регионалдык директордун жардамчысы

1. Ушул Мыйзамдын максаты адамдардын сот адилеттигине жетүүгө укуктарын ишке ашыруу, адилет соттук териштирүүнү камсыз кылуу жана кыйла натыйжалуу, адилеттүү, жоопкерчиликтүү жана мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдын негизги укуктарын коргоого негизделген сот адилеттигин ишке ашыруу системасын түзүү болуп саналат.


2. Мамлекет кепилдеген юридикалык жардамды көрсөтүүгө байланыштуу келип чыгуучу коомдук мамилелер ушул Мыйзамдын жөнгө салуу предмети болуп саналат.