Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине караштуу Юридикалык жардам кызматы

Юридикалык жардам кызматынын борбордук аппараты

Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине караштуу Юридикалык жардам кызматынын борбордук аппаратынын кызматкерлеринин ички номерлери.


(0312) 38-01-38