Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине караштуу Юридикалык жардам кызматы

МКЮЖ КБнун түзүмү