Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине караштуу Юридикалык жардам кызматы

Юридикалык кызмат көрсөтүүлөрдү алууда ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдарга түздөн-түз жардам бере турган (сот процесстеринде коштоо) сертификацияланган сурдокотормчулардын тизмеси

 Бишкек шаары
Трифонова Маргарита Александровна
0552478423, 0772273677
Стаценко Анна  Владимировна0550271045, 0773271045
Асанова Айгерим Качкымбаевна0557060594
Стаценко Станислав  Анатольевич0773701814, 0558833266
Бейшенбаева  Майрамкул Канатбековна0705726526
Жумакадыр кызы Нурзия0779542678, 0700091282
Шабаева Айдай Жумабековна0703773088
Золотницина Нина  Николаевна0312335868, 0555245166, 0555012161
Бримкулов Нурбек Кадышевич0777680700, 0558757569
Медербекова Гүлзар Медербековна0708422202, 0558244622
Барченкова Ольга  Анатольевна0556810210
Кистанова Диана  Владимировна0556201034
Саадатова Кымбат  Ындысбековна0555645474
Богатиков Алексей Евгеньевич0708439578, 0771199931


Ош шаары
Кунафина Елена Эдуардовна
0551778440
Тажибаева Минавар Эргешовна
0779385354
Самибаева Сайрагул Исаевна
0773797273
Павлова Дарья Николаевна0550846956


Жалал-Абад облусу
Итыгулова Гульмира Ашырбековна05542868981