Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине караштуу Юридикалык жардам кызматы

Акысыз консультация

Мамлекет кепилдеген юридикалык жардам системасы - ушул Мыйзамга ылайык мамлекеттик органдар, Кыргыз Республикасынын Адвокатурасы, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары, башка уюмдар жана адамдар тарабынан мамлекет кепилдеген юридикалык жардам көрсөтүүнү жана көрсөтүүнү уюштуруу тутуму.

Ким юридикалык кеңеш ала алат?

Төмөнкүлөр юридикалык консультация алууга укуктуу:


Мамлекет кепилдеген юридикалык жардам системасынын субъекттери сиздерге сиздин укуктарыңыз жана милдеттериңиз, өз укуктарыңызды сотто жана соттон тышкаркы тартипте ишке ашыруунун жана пайдалануунун жолдору жөнүндө маалымдайт, укуктук документтерди тариздөөдө көмөк көрсөтөт.