МКЮЖ КБнын координатору      Ф.И.О

Должность

Адрес

1


Карабалаев Алмазбек Анарбаевич

МКЮЖ КБнын начальниги

Бишкек шаарыЖибек-Жолу просп. 381-Ибраимова 152 көчөсү, 3 кабат

Тел.: (0559) 01 13 30

2

Янхаева Мунара Ишеналиевна


МКЮЖ КБнын башкы адиси

Бишкек шаарыЖибек-Жолу просп. 381-Ибраимова 152 көчөсү, 3 кабат

Тел.: (050012 01 89.

 Бишкек шаары боюнча координаторлор

3

Нармырзаева Астра Раймбековна

МКЮЖ КБнын жетектѳѳчү адиси. Бишкек шаарыныны Свердлов районунун координатору
 
 

Бишкек шаары, Жибек-Жолу просп. 381-Ибраимова 152 көчөсү, 3 кабат

Тел.: (0776) 45 74 36
 
 

4

Акимжанова Үмүт Жолдошбековна

МКЮЖ Кбнын жетектѳѳчү адисинин м.а. Бишкек шаарынын Ленин жана Октябрь районунун координатору

Бишкек шаарыЖибек-Жолу просп. 381-Ибраимова 152 көчөсү, 3 кабат

Тел.: (050288 08 01

5

Алыбаева Чолпон Кыдырмамбетовна

МКЮЖ Кбнын жетектѳѳчү адисинин м.а. Бишкек шаарынын Биринчи май районунун координатору

Бишкек шаары, Жибек-Жолу просп. 381-Ибраимова 152 көчөсү, 3 кабат 

Тел.: (0770) 45 91 17

Чүй областы боюнча координаторлор

6


Алыбаева Чолпон Кыдырмамбетовна

МКЮЖ КБнын жетектѳѳчү адиси. Чүй облусунун Сокулук, Москва, Жайыл, Панфилов районунун координатору

Бишкек шаары, Жибек-Жолу просп. 381-Ибраимова 152 көчөсү Тел.: (0770) 45 91 17

7

Нармырзаева Астра Раймбековна

МКЮЖ КБнын жетектѳѳчү адиси. Чүй обл.Аламедин, Ыссык-Ата, Чүй, Кемин, Токмок районунун коорд-ру

Бишкек шаары, Жибек-Жолу просп. 381-Ибраимова 152 көчөсү, 3 кабат

Тел.: (0776) 45 74 36
 
 


Ош, Жалал-Абад, Баткен, Талас областары боюнча координаторлор

8

Эргешов Толкун Турдукулович

МКЮЖ КБнын Ош, Жалал-Абад, Баткен, Талас облустары боюнча региондор аралык бөлүмүнүн жетекчиси. Ош шаары боюнча координатор.

Ош ш., Ленин кѳч. 1

Тел.: (0555) 22 58 32

9

Абдуллаев Сабырали Акматалиевич

МКЮЖ Кбнын Ош, Жалал-Абад, Баткен, Талас облустары боюнча региондор аралык бөлүмүнүн башкы адиси. Ош шаары жана Ош облусту боюнча координатору.

Ош ш., Ленин кѳч.,1

Тел.: (0773) 53 32 61

10

Камашов Эрмек Исабекович

МКЮЖ Кбнын Ош, Жалал-Абад, Баткен, Талас облустары боюнча региондор аралык бөлүмүнүн башкы адиси. Жалал-Абад ш. жана Жалал-Абад облусту боюнча координатору.

Жалал-Абад ш., Кыргыз Республикасы кѳч., 1

Тел.: (0550) 38 32 52

11

Бостонбаев Каныбек Рахманбердиевич 

МКЮЖ Кбнын Ош, Жалал-Абад, Баткен, Талас облустары боюнча региондор аралык бөлүмүнүн башкы адиси. Баткен ш. жана Баткен облусту боюнча координатору.

Баткен ш., 8-март кѳч.1

Тел.: (0770) 17 11 37

12

Молдоканов Кенеш Ашимович

МКЮЖ Кбнын Ош, Жалал-Абад, Баткен, Талас облустары боюнча региондор аралык бөлүмүнүн жетектѳѳчү адиси. Талас ш. жана Талас облусту боюнча координатор.

Талас ш., Тагайбаев кѳч., 298

Тел.: (0557) 29 10 06

Ысык-Көл, Нарын облустары боюнча координаторлор

13

Абушинов Расул Манжукович

МКЮЖ КБнын Ысык-Көл, Нарын облустары боюнча региондор аралык бөлүмүнүн жетекчиси. Каракол ш.Ысык-Кѳл облусту боюнча координатору.

Каракол ш., Абдрахманов кѳч.105

Тел.: (0553) 04-04 86

            (0702) 04-04-86

14

Ахмедгалиева Гулзат Раимбековна
 
 

МКЮЖ КБнын Ысык-Көл,    Нарын облустары боюнча региондор аралык бөлүмүнүн адиси. Каракол ш.Ысык-Кѳл облусту боюнча координатору.

Каракол ш., Абдрахманов кѳч., 105

Тел.: (0500) 999 276

15


МКЮЖ КБнын Ысык-Көл, Нарын облустары боюнча региондор аралык бөлүмүнүн башкы адиси. Нарын ш. жана Нарын облусту боюнча координатору.

Нарын ш., Т. Мамбеталиев кѳч. 18, Тел.: (055304 04 86

            (0702) 04-04-86