Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине караштуу Юридикалык жардам кызматы

Укуктук агартуу

Көрсөтүлгөн МКЮЖ статистикасы

1 Апрель 2024

Консультациялык-укуктук жардам

65073

Квалификациялуу юридикалык жардам

12436

Биздин акысыз юридикалык жардам көрсөтүү офистерибиз

Акысыз адвокат ала алаарыңызды текшериңиз